Bu sistem tarımsal ürünlerin ihracat, ithalat, transit geçiş, ülkeye iade gibi işlemlerinde söz konusu faaliyetleri denetleyen Bakanlık Kurumları’nın ve faaliyeti gerçekleştiren firma ve kişilerin bürokratik işlemlerini kolaylaştırmak, sağlıklı ve düzgün belge takibi yapmak, faaliyetlerle ilgili raporları düzenli olarak alabilmek, karşılaşılan sorunlara hızlı çözüm üretebilmek, yapılan işlerin başta merkezde bakanlık yetkililerince, sonra taşrada il ve karantina müdürlükleri seviyesinde takibini mümkün kılmak ve sahadaki personele, internetin kullanılabildiği her yer ve alette karantina etmenleri hakkında resim, materyal ve dokümana anında ulaşım imkanı vermek düşüncesi ile hazırlanmıştır.

Programın yazılma safhasında, belli kalıplarla sınırlandırma yerine, gelecek görüş ve talepler doğrultusunda geliştirilmeye uyumlu olmasına dikkat edilmiş olup, ilerleyen günlerde sahadaki firma ve personelin düşüncelerini ve sorunlarını paylaşabileceği bir forum açılacaktır. Şimdilik sektördeki en yetkili kişiler başta olmak üzere, konuyla iştigal edenlerin fikirlerini paylaşabileceği bir ihracat platformuna sistem üzerinde yer verilmiştir.

Sistem yazılmaya 2012 yılının ilk günlerinde başlanmış ve kullanılan bu haline 4 ay gibi kısa bir sürede getirilmiştir. Elbette gözden kaçan, akla gelmeyen veya yazımı unutulan hususlar olacaktır. Ayrıca her kurumun çalışma şekli değişik olduğundan, sistem bazı yerlerde farklı karşılanacaktır. Belirtmek isteriz ki bütün ihtimaller düşünülerek ve azami herkesin benimseyebileceği bir formatta yazılmaya gayret edilmiştir.

Sistemi kullanmaya başladıktan sonra;

Firmalar kendi ekranlarında müşteri ve ülke bazında ihracat rakamlarına, aylık ve yıllık dönemler halinde ithalat rakamlarına, evrakları ile ilgili prosedürün takibine, muhasebe ekranından, firması ile ilgili borç bilgilerine anında ulaşabilecek ve değişik grafiklerle, faaliyet özetlerini görsel olarak alabilecektir.

Fason üretim yaptıran firmaların fason sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri program tarafından takip edilecek ve sözleşme bitiş tarihinden sonra bu tarz çalışan firmaların dilekçe girmesi engellenebilecektir. Yine dilekçelerde fason firma –üretim yeri karmaşasına son verilecek ve dilekçede ürünün nerede işlendiği yazacaktır.

İnspektör ve fumigasyon operatörleri dilekçe ellerine geçtiği andan itibaren dilekçe üzerinde hangi karantina etmenlerini kontrol edeceğini görecek, bu doğrultuda işletmede veya ofisinde söz konusu etmen hakkında doyurucu açıklama, resim ve bilgiyi kolayca görüntüleyebilecektir. Yine inspektör kendi faaliyet raporlarına (Yıllık, Aylık ve Günlük Kontrol Sayıları ile İş özeti Hakkındaki grafikler) bir tıkla bakabilecektir.

Merkezdeki yöneticiler harita üzerinde seçtikleri ildeki karantina faaliyetleri ile ilgili her türlü rapor, bilgi, içerik ve belge takibine görsel grafiklerle zenginleştirilmiş halleriyle rahatça ulaşabileceklerdir.

Taşradaki yöneticiler ise illerindeki ihracat, ithalat, transit geçiş ve iade gibi karantina faaliyetleri hakkındaki raporları ihtiyaç duydukları her an alabilecek ve kendi bilgisayarlarından, eğer internet imkanı varsa diledikleri kurum ve kişi ile paylaşabilecekler, sunum yapabileceklerdir.

Yukarıdaki amaçları ve daha fazlasını gerçekleştirmek niyetiyle yazılan programa tenkit ve tavsiyelerinizi bekler, programın bu aşamaya gelmesinde maddi manevi desteğini esirgemeyen Sayın İl Müdürümüz Ömer ÇELİK Bey ve Sayın Şube Müdürümüz Halil AYKIR Bey’e çok teşekkür eder, programın hepimize faydalı olmasını temenni ederiz.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi